Magazyn dla Kobiet

Czas na RELAKS Szkoda całkowita z OC sprawcy, a zaniżona wartość odszkodowania. Co robić?

Szkoda całkowita z OC sprawcy, a zaniżona wartość odszkodowania. Co robić?

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania stopień i dotkliwość wyrządzonej szkody jest tylko jednym z wielu czynników. Ubezpieczyciel musi również wziąć pod uwagę wiek poszkodowanego, miejsce zamieszkania, zawód, czy wypadek pozbawił poszkodowanego możliwości zarabiać na życie i czy pogorszył się standard życia jego rodziny.

Co to jest szkoda całkowita?

Należy pamiętać, że zarówno ubezpieczyciel, jak i sąd decydują o wypłacie i wysokości odszkodowania za szkodę moralną według własnego uznania. Nie ma szczegółowych zasad, na podstawie których dana osoba otrzymuje taką lub inną kwotę odszkodowania. Jedynym pomocnikiem w podejmowaniu decyzji dla sędziów są podobne sprawy, czyli ukształtowana praktyka sądowa. Każda polisa ubezpieczeniowa daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Na przykład ubezpieczenie samochodu pozwala uniknąć wysokich kosztów naprawy samochodu w razie wypadku, a ubezpieczenie na życie chroni spadkobierców. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy firma ubezpieczeniowa wypłaca za niskie odszkodowanie lub w ogóle nie chce wypłacić odszkodowania za szkodę. Wtedy pozostaje odwołanie i pojawia się pytanie: ile czasu zajmie odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela?

Dzieje się tak w przypadku kiedy powstaje szkoda całkowita. Termin ten oznacza sytuacje, gdy zniszczenie samochodu przekracza 70% jego wartości, co oznacza w praktyce, że bardziej opłaca się go że złomować niż naprawić. Szkoda całkowita z OC oznacza, że ubezpieczyciel powinien nam wypłacić kwotę równą wartości posiadanego przez nas pojazdu w sensie jego wartości sprzed wypadku. Ubezpieczyciel, mając świadomość wysokości odszkodowania, często zaniża jego wartość, nawet o 1/3 a czasami nawet o połowę. W takim przypadku należy bezwzględnie walczyć o należne sobie pieniądze.

Ubezpieczyciel, przed podjęciem decyzji o wypłacie odszkodowania, zazwyczaj bardzo dokładnie bada dokumentację związaną ze sprawą. Wiadomo też, że towarzystwa ubezpieczeniowe uwielbiają podpisywać umowy i wystawiać polisy. Gorzej z realizacją płatności w przypadku uszkodzenia. Chodzi o pieniądze, a czasem są to bardzo wysokie kwoty. Dlatego wypłata pełnego odszkodowania za szkodę nie leży w rękach ubezpieczycieli. W takim przypadku mogą nam pomóc wyspecjalizowane agencje radców prawnych i adwokatów, którzy specjalizują się w prawie komunikacyjnym.

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy: specjaliści pomogą uzyskać pełne odszkodowanie!

Ubezpieczyciel, przed podjęciem decyzji o wypłacie odszkodowania, zazwyczaj bardzo dokładnie bada dokumentację związaną ze sprawą. Wiadomo też, że towarzystwa ubezpieczeniowe uwielbiają podpisywać umowy i wystawiać polisy. Gorzej z realizacją płatności w przypadku uszkodzenia. Chodzi o pieniądze, a czasem są to bardzo wysokie kwoty. Dlatego wypłata pełnego odszkodowania za szkodę nie leży w interesie ubezpieczycieli. Dlatego odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania nie jest niczym nowym.

Więcej o zaniżonych odszkodowaniach na pojeździe znajdziesz na https://zanizoneodszkodowania.pl/odszkodowania/zanizona-szkoda-calkowita-co-zrobic/ulqe_wukl

Warto wiedzieć, że każda umowa ubezpieczenia w swoim głównym obszarze podlega przepisom Kodeksu Cywilnego, a także przepisom dotyczącym umów konsumenckich. Przede wszystkim na tej podstawie ubezpieczyciel podejmuje decyzje o wypłacie lub odmowie naprawienia szkody. Ta sama podstawa prawna dotyczy ubezpieczonego lub poszkodowanego, który musi dochodzić swoich praw. Dlatego przed napisaniem odwołania poszkodowany jest zobowiązany do przeanalizowania ogólnych warunków ubezpieczenia, umowy z ubezpieczycielem oraz normatywnych aktów prawnych kodeksu cywilnego.

Dlatego warto zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanej firmy, która pomoże ustalić odpowiedź na wiele pytań, m.in.: jak długo potrwa odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela? Rozmowa z konsultantem nic nie kosztuje – trzeba się dowiedzieć, czy warto otrzymać dodatkowe odszkodowanie i czy ma sens napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Warto z góry wiedzieć, że regulamin nie wskazuje konkretnego terminu, w którym należy wnieść odwołanie decyzją zakładu ubezpieczeń. Tutaj jednak trzeba pamiętać o tak ważnym aspekcie, jakim jest przedawnienie. Poszkodowany ma obowiązek w ciągu 7 dni zawiadomić ubezpieczyciela o zdarzeniu o fakcie spowodowania szkody, która jest objęta umową ubezpieczenia. Poszkodowany musi być przygotowany na odmowę lub zaniżenie kosztów odszkodowania z powodu opóźnienia i przekroczenia terminu zgłoszenia wypadku.

Ile jest czasu na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela? Należy uwzględnić warunki zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz uregulowania zawarte w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z przepisami RP zakład ubezpieczeń ma prawo odmówić zaspokojenia roszczenia po upływie określonego czasu. Okres przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczenia mienia (autobus, polisa mieszkaniowa), ubezpieczenia na życie, kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków itp. regulowane przez art. 819 § 1 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że termin przedawnienia roszczeń wynosi do trzech lat.

O serwisie

Magazyn dla Pań! Tutaj dowiesz się o wszystkich kobiecych sekretach, o tym jak myśli kobieta, czego potrzebuje oraz co sprawia, że lubi być niezależna. W artykułach także o tym gdzie warto wybrać się na zabiegi kosmetyczne oraz jakich specjalistów szukać. Dodatkowo znajdziecie tutaj masę informacji o nowościach na rynku, kosmetykach, nowo powstałych salonach i artystach.